OPTOMETRIA

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej , której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia , a szczególnie wszystko to , co służy ochronie , usprawnieniu , zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

 

Optometrysta to autonomiczny , nauczalny i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia , a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe , a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

 

Zadania zawodowe optometrysty :

– badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku
– badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku
– dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych
– konsultowanie się ze specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie