SALON OPTYCZNY

Salon optyczny zapewnia:

  • doradztwo i dobór oprawek oraz soczewek okularowych do dali i do bliży
  • dobór oraz instrukcję użytkowania szkieł okularowych i soczewek kontaktowych
  • naprawę i serwis okularów
  • okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne
  • czyszczenie ultradźwiękowe okularów
  • obróbkę szkieł na własnym zestawie szlifierskim i dopasowywanie ich do każdego rodzaju oprawek
  • dostosowanie dziennych, miesięcznych, rocznych i multi-ogniskowych soczewek kontaktowych
  • indywidualne doradztwo na temat zalet soczewek kontaktowych
  • pomoce optyczne dla osób słabowidzących